Uw partner in horizontaal

en verticaal transport

Disclaimer

Kraanverhuur D. Boekestijn B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze werkzaamheden zijn de VVT voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Deze site is alleen bedoeld om algemene informatie te verstrekken over Kraanverhuur D. Boekestijn B.V.. Gebruik van deze site is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. Op alle pagina’s vallend binnen het domein boekestijnbv.nl berusten de rechten, waaronder de auteursrechten, bij Kraanverhuur D. Boekestijn B.V.. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kraanverhuur D. Boekestijn B.V. informatie (teksten, beelden, broncodes daaronder begrepen) op welke wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

De algemene voorwaarden van Kraanverhuur Boekestijn kunt u hier downloaden.

Kraanverhuur Boekestijn

Maassluiseweg 1
3155 EJ Maasland

Routebeschrijving

Tel. 010 - 59 16744
Fax. 010 - 59 24229

info@boekestijn.nl

KvK Haaglanden 24217729
BTW nummer NL007617094 B01

↑ Top