Uw partner in horizontaal

en verticaal transport

Westland on Stage Doedag

Westland on Stage Doedag

13 feb 2014

Kraanverhuur Boekestijn heeft op 4 februari deelgenomen aan het Westland on Stage Beroepenfeest, waar ca. 1200 leerlingen contact konden leggen met beroepsbeoefenaars uit het lokale bedrijfsleven, met het doel een afspraak (Match) te maken om op de Doedag bij het bedrijf de praktijk van het gekozen beroep te ervaren. Er werden op het Beroepenfeest tussen de 2e en 3e jaars VMBO-ers en Kraanverhuur Boekestijn 18 ‘Matches’ gemaakt.

Medewerkers van Kraanverhuur Boekestijn hadden voor de Doedag een mooi programma voorbereid om de leerlingen op een actieve manier een reëel beeld te geven van de beroepen Machinist, Chauffeur of Monteur. Na een korte introductie stonden er op een afgezet gedeelte van het terrein 3 testopstellingen klaar waar de leerlingen onder begeleiding konden oefenen met hijsen.

In de 1e oefening werd er gehesen met de afstandsbediening van de autolaadkraan, waarbij het doel was een grote band om een pion te hijsen, uiteraard zonder daarbij de pion om te stoten. Vrij snel hadden de meeste leerlingen dit onder de knie. Het gebruik van de Playstation en X-box bood zichtbaar voordeel.

De 2e oefening was het hijsen met de telescoopkraan. Na uitleg over de functies van de joysticks en kort proefdraaien met een kraanband werd er fictief een fundering gestort met de kubel. Hadden de meeste leerlingen weinig moeite met het hijsen van de band waarbij slechts 1 functie van de joystick werd gebruikt, veel lastiger bleek het om 3 functies gelijktijdig in te zetten en dan nog boven het ‘parcours ’ te blijven met de kubel, zonder te slingeren…

De laatste oefening leek op het eerste gezicht een gemakkelijke. Een 35 tons kraan stond opgesteld achter 2 containers en het was de taak van de leerlingen om de kraanmachinist over de portofoon de aanwijzingen te geven om de kegel via 4 platen te verplaatsen. De juiste commando’s geven, zwenken links (en dan uiteraard voor de machinist links…) of juist rechts, zakken, hijsen, optoppen en aftoppen én natuurlijk op tijd stop-commando’s geven is makkelijker gezegd als gedaan, zeker als je daarbij niet in dezelfde richting als de machinist staat en je de machinist niet kan zien. Het gaf grappige situaties en diverse keren ging de kegel geheel de verkeerde richting op, want de machinist ziet zelf niets en doet echt alleen wat de leerling hem via de portofoon opdraagt.

De begeleidende machinisten roemden de leerlingen, die uiterst geconcentreerd en gemotiveerd waren om goed te presteren en praktische vragen stelden. Na een groepsfoto voor de 750 tons kraan werd de Doedag afgesloten met wat te drinken, gelegenheid om nog de laatste vragen te stellen en de uitreiking van het deelname certificaat.

Wij hopen een zinvolle bijdrage te hebben geleverd aan de beroepsoriëntatie van alle enthousiaste leerlingen die vandaag een bezoek aan Kraanverhuur Boekestijn brachten en wensen hen succes bij de te maken studiekeuze.

www.westlandonstage.nl

Westland on Stage doe-dag
Westland on Stage doe-dag
Westland on Stage doe-dag
Westland on Stage doe-dag
Westland on Stage doe-dag
Westland on Stage doe-dag
Klik hier voor nog meer foto's.

Related Posts

↑ Top