Uw partner in horizontaal

en verticaal transport

Wijziging inzet Werkbak – Arbobesluit art 7.23d

Wijziging inzet Werkbak – Arbobesluit art 7.23d

15 jun 2020

Door aanpassingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit is het vanaf 1 juli 2020 alleen nog bij uitzondering mogelijk om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak die gehesen wordt door een kraan en wordt een gedegen werkvoorbereiding en schriftelijke vastlegging daarvan vereist.

Voor hijswerkzaamheden waarbij een werkbak moet worden toegepast verzorgt Kraanverhuur Boekestijn de werkvoorbereiding graag voor u.  Door vooraf goed na te denken over de in te zetten arbeidsmiddelen, de situatie in kaart te brengen en de hijswerkzaamheden goed voor te bereiden en de werkzaamheden vervolgens conform de regels uit te voeren verkleinen we de risico’s en waarborgen we de veiligheid van uw en onze medewerkers.

De regelgeving is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om personen te vervoeren met een hijskraan. Hijskranen, bestemd voor goederenvervoer, zijn niet uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen, bedoeld in EU-richtlijn 2006/42/EG, waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer (moeten) zijn uitgerust. Tot 1-7-2020 wordt bij het gebruik van werkbakken een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. De regels worden met deze aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit flink aangescherpt.

De regels per 1-7-2020 in het kort:

  • Inzet van werkbakken en werkplatforms is vanaf 1 juli 2020 alleen toegestaan wanneer er voor de werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen geen ander meer geëigend arbeidsmiddel beschikbaar is of het werk redelijkerwijs niet op een andere veilige werkwijze kan worden uitgevoerd.
  • De noodzaak om met een werkbak of werkplatform veilig te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan.
  • In het werkplan moet worden beoordeeld of de werkzaamheden op de betreffende locatie veilig kunnen worden uitgevoerd.
  • Het werkplan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige.
  • De werkzaamheden dienen minimaal 2 dagen voor uitvoering te worden gemeld bij inspectie SZW. Het werkplan moet worden bijgevoegd.
  • Scherpere grenswaarde voor windbelasting = 7 m/s (dit was 13,8 m/s).
  • Bij het ontbreken van het werkplan en wanneer er overduidelijk sprake is van een, op het eerste gezicht, ondermaats werkplan en het niet tijdig aanmelden van de werkzaamheden, staat voor de werkgever een bestuurlijke boete.
     

Related Posts

↑ Top